JAK ZAJISTIT BEZPEČÍ DĚTÍ


Jak zajistit bezpečí dětí Vám nabízí:

  • doporučení k prenatálnímu a porodnímu bezpečí
  • tipy, jak budovat finanční jistoty pro dítě
  • právnický pohled na možné problémy, do kterých se dítě může dostat
  • užitečné zkušenosti internetových profesionálů
  • úvahy o tom, v čem se dítě cítí bezpečné a proč to tak je
  • stanoviska odborníků na dětský vývoj a práci s dětmi
  • konkrétní příklady pro ilustraci
  • a samozřejmě spoustu odkazů na zajímavé zdroje, lidi a instituce